ADHD u dětí – ne vždy jsou potřeba léky

ADHD u dětí - obrazek 1

 

ADHD je neurovývojová porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, která se nejčastěji projevuje v předškolním věku. Její příznaky, jako je nesoustředěnost, nepozornost, roztěkanost, vnitřní neklid nebo výbušnost, se dají určitými prostředky a léčebnými postupy tlumit. Ne vždy je třeba dětem podávat léky. Pomoci může tzv. audiovizuální stimulace, a to i v domácím prostředí, kde se děti cítí bezpečně.

 

Naslouchejte dítěti a nastavte mu pravidelný režim

„V posledních letech se zvyšuje pozornost věnovaná těmto problémům u dětí. Bohužel se často pod pojem ADHD řadí poruchy chování, které ale nejsou primárně způsobeny neurologickou poruchou nebo špatnou organizací mozkové činnosti,“ upozorňuje psycholog PhDr. Karel Hlavatý a dodává: „U poměrně velkého procenta dětí, u kterých se diagnóza ADHD vyslovuje, by stačila důslednější organizace a výchova s nastavením mantinelů, pravidel a řádu.“

Z uvedeného vyplývá, že diagnóza ADHD, pokud není potvrzena magnetickou rezonancí a lékařem, může být unáhlená. Proto dříve, než se rodiče rozhodnou pro nasazení stimulačních léků, je na místě pokusit se vyřešit příčiny chování dítěte důslednou komunikací a nastavením režimu. Jak uvádí psycholog, někdy může být na vině absence řádu a hranic ve výchově, zapotřebí je naslouchání a porozumění ze strany rodičů a celkové zklidnění dítěte.

prohlédněte si naše avs přístroje

 

Terapeutický postup při příznacích ADHD

„Pokud si maminky stěžují na neposednost dítěte, neschopnost udržet ho u jedné činnosti apod., pomocí diagnostických nástrojů si zjišťuji, jestli je dítě schopné zrakové analýzy určitého materiálu podle jeho věku, pozoruji jeho chování, vyslechnu si informace od rodičů. Podle výsledků vyšetření nastavím léčebný postup,“ říká psycholog Hlavatý, který ve své praxi v Lázních Jablonec k terapii využívá i audiovizuální stimulaci.

 

Náprava ADHD pomocí AVS přístroje

ADHD u dětí - obrazek 2

Relaxman Premium

 

Nejen v případě určené diagnózy ADHD, ale také při dalších poruchách chování, soustředění či učení u dětí může být audiovizuální stimulace velmi nápomocná. „Pro děti je v naprosté většině případů přístroj AVS a zvolený program zábavou. Leží na lehátku, maminka může sedět vedle nich a držet je třeba za ruku, aby se cítily v bezpečí. Je to pro ně něco nového, na co si musí zvyknout, proto při první návštěvě nepouštím program na 15 minut, ale třeba jen 5 minut. Postupem času si každé dítě zvykne a tuto metodu snáší velmi dobře, i u pětiletého dítěte jsou účinky znatelné,“ vysvětluje postup psycholog. Přístroje AVS byly vyvinuty pro bezpečné užívání i laiky v domácím prostředí. Používat je tak mohou i malé děti doma bez nutnosti předešlé konzultace s odborníkem – stačí si dle návodu vybrat vhodný program.

Délka terapie pomocí AVS přístroje je individuální, u některých dětí se účinky nápravy poruchy objevují do jednoho měsíce, jiné děti vyžadují delší čas. „Záleží na tom, co je v hlavě za problém. Tam, kde se jedná o organické poškození mozku, nejčastěji z důvodu komplikace během porodu, je třeba počítat s delší dobou nápravy. Ze své praxe si však nepamatuji, že by někdo u nás absolvoval tuto terapii a prohlásil, že to bylo zbytečné,“ říká psycholog Karel Hlavatý a dodává svou zkušenost s účinky: „Největším překvapením pro mě osobně byli dva školáci, chlapci 7. třídy, kteří trpěli těžkou dyskalkulií a propadali v matematice. Oba se zúčastnili programu, který jsme připravili pro jablonecké děti, a během 10 až 15 návštěv oba shodně přinesli z prověrky z matematiky trojky. U nich byl naprosto evidentní efekt.“

JAK VÁM AVS PŘÍSTROJ MŮŽE POMOCI

 

 

Výsledky programu Náprava ADHD a problémů s učením u dětí

Rodiče uvádějí, že po používání AVS přístroje se zlepšila koncentrace dětí, zejména při učení a čtení. Děti lépe zvládaly emoce, byly klidnější, méně impulzivní, lépe se ovládaly, doma i ve škole pracovaly lépe, rychleji a více samostatně. Během krátké doby si zlepšily školní prospěch. Jejich potíže byly převážně způsobené nedostatečným vzruchem čelní mozkové kůry, kterou přístroj dokáže stimulovat. Dle provedených studií je zlepšení srovnatelné, nebo dokonce vyšší než při užívání stimulačních léků.

AVS přístoje pomáhají při syndromu vyhoření-2

 

Děti i dospělí s určenou diagnózou ADHD potřebují kromě léků přístup k jiným účinným alternativám. Některým lidem stimulační léky nevyhovují, nevidí jejich výsledky, mohou mít vedlejší účinky, jako bolesti hlavy a žaludku, nespavost a další. Proto je na místě seznámit je s možností audiovizuální stimulace, jejímiž účinky jsou mnohdy překvapeni.

 

Diagnóza ADHD

Nejčastěji se projevuje v raném dětství, v předškolním a školním věku, častěji u chlapců než u děvčat. Z velké míry je dána dědičně a až v 50 % případů její projevy přetrvávají do dospělosti. „Nelze vyloučit situaci, že člověk na tento problém narazí až v dospělém věku. V praxi jsem zažil klienty, kteří i přes získanou poruchu prošli studiem bez problémů, díky svému vysokému intelektu dokázali poruchu překonat. Ale následně v zaměstnání jim začala chybět přesná koordinace pohybů a vnímání, soustředěnost a podobně,“ uvádí PhDr. Karel Hlavatý.

 

Jak vypadá AVS přístroj

VÍTE, ŽE AVS PŘÍSTROJE SI U NÁS MŮŽETE VYPŮJČIT

Zpět do obchodu