Máte pocit vyhoření? AVS vás zregeneruje i nastartuje

vyhoreni - obrazek 1

 

Syndrom vyhoření je stav chronického stresu, který může postihnout kohokoli, kdo dlouhodobě vykonává nějakou pracovní činnost. Nejvíce náchylné jsou profese spojené s každodenní mezilidskou komunikací. Ohroženi jsou také workoholici, kteří kladou přílišný důraz na výkon a dokonalost a chtějí všechno stihnout. Abyste syndromu vyhoření předešli, je dobré zaměřit se na relaxaci a odpočinek. S tím vám mohou pomoci AVS přístroje.

Projevy a stadia syndromu

Začíná pocity únavy a nechutí vstát a jít do práce. Přidávají se změny nálady, pokles výkonu a soustředění, zapomínání, snížení sebevědomí a pocit beznaděje. Objevují se také pochybnosti týkající se smyslu vykonávané práce, potíže s usínáním, nechuť k jídlu, někdy také podrážděnost a zloba na své okolí. Někdy se mohou příznaky přehoupnout až do tělesných potíží, jako je bolest hlavy, dušnost, závratě nebo mdloby. Syndrom vyhoření (burn-out syndrom) je plíživé, nenápadné onemocnění naší duše, které se přes fázi stagnace a frustrace může dostat až posledního stadia vyhasnutí a beznaděje s nedostatkem energie na jakoukoli činnost.

prohlédněte si naše avs přístroje

 

Jak pocitu vyhoření předcházet

Protože je syndrom vyhoření úzce spjatý s vysokým pracovním vytížením, je třeba znát své limity i hranice a nedovolit si překračovat je. Pokud cítíte příznaky vyčerpání z práce, které hraničí s nechutí dále tuto práci vykonávat, dopřejte si:

  • odpočinek a relaxaci,
  • nastavte si změny v životě a mírnější pracovní režim,
  • lepší celkový přístup k práci a „time management“ (časové rozvržení práce)
  • naučte se říkat NE.

Pracovní aktivity je třeba prokládat volnočasovými, zařadit pravidelný pohyb a další koníčky. Důležité je také nezanedbávat sociální kontakty. Tento duševní stav je třeba začít „léčit“ včas v jeho počáteční fázi a nenechat jej rozvinout, aby nedošel do frustrace a následně do vyhoření.

 

 

 „Poslední roky je poptávka po pomoci při vyčerpání, depresích a pocitech vyhoření stále větší. Psychická zátěž ve společnosti byla vždy, ale aktuálně po epidemii covidu-19 se zvyšuje pocit nejistoty v prostředí, ve kterém se pohybujeme, a tím větší je množství lidí, kteří potřebují pomoc. Dlouhodobá přítomnost stresových hormonů v těle může mít za následek to, že člověk vnímá permanentní stav ohrožení a může reagovat neadekvátně,“ říká psycholog PhDr. Karel Hlavatý, který ve své praxi v Lázních Jablonec k terapiím využívá už po třicet let audiovizuální stimulaci pomocí AVS přístrojů.

ADHD U DĚTÍ - NE VŽDY JSOU POTŘEBA LÉKY

 

vyhoreni - obrazek 2

PhDr. Karel Hlavatý

 

AVS dokáže zregenerovat i nastartovat mozkovou činnost

Jak může AVS přístroj pomoci při syndromu vyhoření? „Abychom pochopili účinky AVS přístrojů, je třeba vědět, že náš mozek řídí všechny procesy v těle pomocí elektrických proudů, které běží po nervových vláknech. Frekvence těchto proudů je odlišná podle míry aktivace. Princip AVS přístroje je následující:

  • Když chci dosáhnout vyšší aktivity mozku, použiji program, který pracuje na vyšší frekvenci.
  • A obráceně, když chci nastavit mozek do regenerace, využiji program, který pracuje s nižší frekvencí. Mozek dostává přes brýle vizuální signály a přes sluchátka jsou zase ovlivněna sluchová centra, a tak dokáže přejít do kýženého režimu – do intenzivního regeneračního procesu nebo naopak do nastartování mozkové činnosti,“ vysvětluje psycholog.

Představte si sami, jak vás uklidňuje šumění moře, zpěv ptáků nebo pohled do plamenů ohně. Jak vás uspává drkotání kol vlaku nebo kapky deště bijící do parapetu. Zvuk i světlo vysílají frekvenci, která přeladí mozek a tělo do jiného stavu. To je základní princip AVS technologie. AVS přístroj je proto velmi nápomocný právě při pocitech vyhoření, vyčerpání, stresu z práce atd. „S tím, co naše vyčerpání způsobilo, se pak lépe vyrovnáme, na potíže získáme jiný náhled,“ doplňuje psycholog.

Jak vám AVS přístroj může pomoci

 

vyhoreni - obrazek 3

AVS přístroj Mindspa

 

Stresové napětí vystřídá pocit spokojenosti a vyrovnanosti

Stimulace mozku pomocí zvuku a světla je vhodná při jakékoli formě psychické zátěže. „Ve své praxi používám audiovizuální stimulaci při všech stavech klienta, které jsou způsobené vyčerpáním energetických rezerv nervových buněk a tkání. Použití AVS přístroje znamená, že ve svém vnitřním prostředí vytvářím protiváhu stresovému napětí. Podíl stresových hormonů se snižuje a stimuluje se tvorba látek, které způsobují pocit spokojenosti a vyrovnanosti (dopamin, serotonin),“ uzavírá PhDr. Karel Hlavatý. Pomocí AVS přístroje se naše hlava jednoduše a bez většího úsilí a přičinění „přeladí“ do stavu regenerace a mozek doplní vnitřní energii, která tělu chybí.

Vyzkoušejte sami účinky našich přístrojů, které mají tradici už od 90. let a jsou prověřeny mnoha studiemi a odborníky po celém světě. Vyvinuté jsou pro bezpečné užívání v domácím prostředí bez nutnosti konzultace s odborníkem. AVS přístroj se tak stane vaším „domácím psychologem“.

 

vyhoreni - obrazek 4

AVS přístroj Relaxman Premium

 

VÍTE, ŽE AVS PŘÍSTROJE SI U NÁS MŮŽETE VYPŮJČIT

Zpět do obchodu